Υπερλιπιδαιμίες

Διαταραχές χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων

Καθορισμός καρδιαγγειακού κινδύνου

Υγιεινοδιαιτητική και φαρμακευτική παρέμβαση με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες