Υπηρεσίες

Οξέα και χρόνια Παθολογικά Νοσήματα

Επείγουσα Ιατρική

Κατ΄οίκον επισκέψεις

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης

Υπερλιπιδαιμίες

Πιστοποιητικό υγείας

Εξέταση για έκδοση/ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Γνωσιακή και Συμπεριφορική Θεραπεία για την αϋπνία

Διακοπή καπνίσματος

Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης με ενδιάμεσες δια ζώσης συνεδρίες

Ποιο είναι το wellness plan μου; Πώς θέλω να είμαι;

Γιατί δεν το πραγματοποιώ ενώ το θέλω; Ποια ειναι τα εμπόδια;

Μπορώ με την κατάλληλη καθοδήγηση.

Ιατρική εκτίμηση του ασθενούς

Ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος, ανάλυση συνηθειών και στους έξι πυλώνες, εκτίμηση readiness και confidence level, ανάλυση κινδύνου νοσηρότητας

Αντιμετώπιση αύξησης χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων

Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση των παθολογικών προβλημάτων

Walk with the doc run for your life

Συνεδρίες στη φύση με κίνηση

Προσαρμογή στους κινητικούς περιορισμούς και στα προβλήματα υγείας

Απώλεια βάρους με διάρκεια

Υποβοήθηση του ασθενούς μέσω culinary medicine στη συνειδητή παρασκευή υγιεινών σπιτικών γευμάτων και συνειδητή whole food plant based διατροφή, καθοδήγηση στον εντοπισμό των εμποδίων και την άρση τους

Λύσεις κίνησης και άσκησης στη χαοτική καθημερινότητα

Ανίχνευση και Αντιμετώπιση προβλημάτων ύπνου

Εκτίμηση ανάγκης μελέτης ύπνου

Αντιμετώπιση αϋπνίας

Λύσεις για το ροχαλητό

Διαχείριση στρες, υιοθέτηση θετικής ψυχολογίας