Υπηρεσίες

Ο ιατρός που έχει εξειδικευθεί στην κατεύθυνση Lifestyle Medicine, βοηθάει τον ασθενή να ενεργοποιηθεί στους βασικούς πυλώνες, κατέχει εργαλεία για να οδηγήσει στην αλλαγή συνήθειας, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής (προ-σκέψη, σκέψη, προετοιμασία, δράση), βρίσκει λύσεις μαζί με τον ασθενή προσαρμοσμένες στο πρόγραμμά του και στις επιθυμίες του.

Η αρχική εκτίμηση περιλαμβάνει πλήρες ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακό έλεγχο και αν χρειάζεται και απεικονιστικό, καθώς και καταγραφή των ανθρωπομετρικών και μεταβολικών παραμέτρων και της φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς.

Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής του ατόμου, με υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, καθώς και μείωση της νοσηρότητας ή ακόμη και της φαρμακευτικής αγωγής του εκάστοτε ασθενούς, με άξονα πάντα την κλασσική ιατρική που βασίζεται στην τεκμηριωμένη έρευνα.