Ύπνος

Ρόλος του Ιατρού

Ο ιατρός λαμβάνει ιστορικό για να διαπιστώσει το sleep pattern του ασθενούς και μέσω γνωσιακής και συμπεριφορικής προσέγγισης προσπαθεί να βελτιώσει τις υπνικές συνήθειες του ασθενούς με αποτελεσματικό τρόπο χωρίς χρήση υπναγωγών φαρμάκων.

Όλοι λίγο πολύ κατά καιρούς έχουμε πρόβλημα.

Σύμφωνα με έρευνες, σπάνια οι ασθενείς μιλούν για προβλήματα ύπνου στον Παθολόγο τους και σπάνια ρωτούν και οι ιατροί.

Και όμως ο ύπνος είναι ένα ζωτικό σημείο. Επαρκής ύπνος θεωρείται ύπνος άνω των 7 ωρών. Χρόνια στέρηση ύπνου (που μπορεί να είναι και καθημερινός ύπνος 5,5-6 ώρες για μεγάλο χρονικό διάστημα) επιφέρει προβλήματα απόδοσης, διάθεσης, αρτηριακής πίεσης και πολλές άλλες συνέπειες.

Γιατί τον αμελούμε τόσο; Γιατί καταφεύγουμε σε υπναγωγά χάπια, όταν υπάρχουν εξαιρετικά εργαλεία αντιμετώπισης των διαταραχών ύπνου με τη σωστή καθοδήγηση;